}
مشاوران کلینیک 9/13/2020 10:45:56 AM
📢 اطلاعیه مهم برای دریافت کنندگان سکه در سال ۱۳۹۷

🔹مهلت دوباره برای خریداران سکه در سال ۹۷ تا ۲۰۰ قطعه
🔸تمامی اشخاص حقیقی که در سال ۱۳۹۷ اقدام به خرید و تحویل حداکثر ۲۰۰ قطعه سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده، لیکن نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی ( حداکثر تا یکم تیرماه ۱۳۹۸ ) اقدام نکرده اند، مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم تعیین شده در دستورالعمل شماره ۵۰۷/ ۹۸/ ۲۰۰ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۸ بوده و این مالیات برابر مقررات قطعی می باشد.

 

 

کانال حساب و کتاب