}
مشاوران کلینیک 9/6/2020 4:06:02 PM
📢📢 انتشار نسخه جدید نشریه استانداردهای حسابداری

✔️ نسخه جدید کتاب استانداردهای حسابداری (نشریه 160 سازمان حسابرسی) سال 1399 منتشر شد.
✔️ این نشریه شامل استانداردهای 1 تا 42 می باشد که نسبت به چاپ قبلی 5 استاندارد جدید اضافه شده است.استانداردهای اضافه شده شامل: استاندارد شماره 38 (ترکیبهای تجاری)، استاندارد شماره 39 (صورتهای مالی تلفیقی)، استاندارد شماره 40 (مشارکتها)، استاندارد شماره 41 (افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر) و پیوست (مفاهیم نظری گزارشگری مالی) می‌باشد.
✔️ علاقه مندان برای تهیه این کتاب با شماره 88502611-021 تماس بگیرند یا به مرکز اطلاع رسانی سازمان حسابرسی مراجعه کنند: www.audit.org.ir/WFrmBook.aspx

 

 

مجله حسابرس