}
مشاوران کلینیک 9/27/2020 9:51:32 AM
📢 بیست‌ودومین جلسه‌ی شورای عالی هفتم جامعه برگزار شد

🔹 سه‌شنبه یکم مهرماه جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران میزبان برگزاری بیست‌ودومین جلسه‌ی شورای‌عالی هفتم جامعه‌ بود. در ابتدای جلسه، دکتر سعید جمشیدی‌فرد ضمن اعلام رسمیت جلسه، درگذشت مسعود شیرازیان، از اعضای گرانقدر جامعه و نیز مادر جناب آقای احمد حسنی، عضو محترم شورای عالی را تسلیت گفتند.
🔹 در ادامه، ایشان حضور جناب آقای هوشنگ نادریان، مدیرعامل مؤسسه حسابرسی مفیدراهبر را در جلسه‌ی شورای عالی خیرمقدم گفتند. رئیس شورای عالی ضمن تأکید بر رویکرد شورای عالی هفتم برای تعامل مستمر و سازنده با کلیه‌ی ذی‌نفعان و صاحب‌نظران کلیدی حرفه، به سوابق حرفه‌ اي ارزنده آقای هوشنگ نادریان در هر سه بخش حسابرسی خصوصی، دولتی و عمومی غیردولتی و تأسیس و مدیریت مؤسسات حسابرسی در هر سه حوزه اشاره داشتند.
🔹 وی همچنین با اشاره به حضور آقای نادریان در چهار دوره‌ی شورای عالی جامعه و استفاده از نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای ایشان در زمینه‌ی مقررات‌گذاری حوزه‌ی حسابداری و حسابرسی کشور بر لزوم همفکری و تبادل نظر در استفاده از توانمندی‌های ایشان تأکید کردند.
🔹 در ادامه، آقای هوشنگ نادریان، ضمن تشکر از دعوت به حضور در جلسه‌ی شورای عالی عنوان کردند که هم‌اکنون مؤسسه‌ی مفیدراهبر نزدیک به 600 کار حسابرسی در دست دارد و دارای 300 نفر کارکنان حرفه‌ای، شامل 46 حسابدار رسمی است. وی ضمن اشاره به توجه جدی به کنترل کیفیت و استفاده از فناوری اطلاعات در ارایه خدمات حرفه‌ای در مؤسسه‌ی مفیدراهبر، تأکید کرد که این مؤسسه تاکنون هیچ‌گاه به دنبال پذیرش کار حسابرسی متقاضیان خارج از ابلاغیه‌های معاونت نظارت و حسابرسی نبوده است.
🔹 در ادامه، اعضای شورای عالی در زمینه‌ی افزایش بهره‌برداری صاحب‌کاران مؤسسه‌ی مفید راهبر از ظرفیت‌های بخش خصوصی حسابرسی، ضرورت سامان‌یابی مسأله‌ی حق‌الزحمه‌های حسابرسی و تأسیس نهاد ناظر در حرفه‌ی حسابرسی دیدگاه‌های خود را بیان کردند. دستور جلسه‌ی بعدی شورا، طرح و بررسی دستورالعمل پیشنهادی نحوه‌ی رسیدگی در کارگروه‌های تخصصی بود. کارگروه‌های کنترل کیفیت، آیین رفتار حرفه‌ای و هیأت‌های انتظامی به قضاوت دست می‌زنند و قضاوت نیز خود مستلزم آیین دادرسی مختص خود است، اما به دلیل فقدان مقررات شکلی در این زمینه، رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای اعضای جامعه چنان که بایسته است از نظم و سامان یکنواخت برخوردار نبوده است. ازاین‌رو از آن‌جا که یکی از دغدغه‌های جدی شورای عالی هفتم صیانت از حقوق حرفه‌ای اعضای جامعه است، دستورالعمل پیشنهادی توسط هيات مديره تدوین و ارایه شده است. در ادامه، اعضای شورای عالی ضمن تاييد ضرورت تدوین این دستورالعمل، نقطه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را در این زمینه بیان نمودند و در پی تصویب کلیات آن مقرر شد پس از اعمال موارد اصلاحی مطروحه، دستورالعمل به‌منظور بررسی مجدد و تصویب نهایی به شورای عالی ارایه گردد.

 

 

جامعه حسابداران رسمی ایران