}
مشاوران کلینیک 9/29/2020 9:41:56 AM
💢 تشدید ریزش بورس با سیاست‌های غلط یا دیرهنگام

🔸 حسن رضایی‌پور کارشناس بازار سرمایه اگر بخواهیم بازار سرمایه را تحلیل کارشناسی کنیم، می‌توان گفت که دلیل بخشی از ریزش‌ها یا کاهش ارزش سهام مربوط به طبیعت بازار است. به عبارت دیگر بازار سرمایه همیشه به‌صورت طبیعی شاهد نوساناتی در محدوده مثبت و منفی است؛ بنابراین بخشی از ریزش‌ها طبیعی است و نمی‌توان آن را اتفاق عجیب و غریبی دانست که تا به حال بازار شاهد آن نبوده باشد. هر قدر شیب رشد ارزش سهام در بازار تند و سریع باشد انتظار می‌رود که شیب کاهش هم به همان مقدار سریع و تند صورت گیرد. اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که از یک جایی به بعد ریزش‌ها طبیعی نیست و نمی‌توان آن را اصلاح نامید. ریشه این مساله را نیز باید در برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا دیرهنگام جست‌وجو کرد.

🔸 برخی از تصمیم‌هایی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم، تصمیم‌‌هایی است که باید در زمان رشد بازار گرفته می‌شد. تصمیم‌‌های درستی که باید گرفته می‌شد یا محدودیت‌هایی که باید اعمال می‌کردند، اگر در شیب تند بازار افزایشی گرفته می‌شد، شاید امروز مجبور نبودیم که تمامی راه‌های جلوگیری از ریزش را امتحان و آزمون و خطا کنیم.  برخی از تصمیم‌هایی که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم، تصمیم‌‌هایی است که باید در زمان رشد بازار گرفته می‌شد. تصمیم‌‌های درستی که باید گرفته می‌شد یا محدودیت‌هایی که باید اعمال می‌کردند، اگر در شیب تند بازار افزایشی گرفته می‌شد، شاید امروز مجبور نبودیم که تمامی راه‌های جلوگیری از ریزش را امتحان و آزمون و خطا کنیم. 

 

 

دنیای اقتصاد