}
مشاوران کلینیک 9/26/2020 3:11:46 PM
🌀 مجله حسابرس شماره 108 منتشر شد

▪️ موضوع محوری یکصدوهشتمین شماره حسابرس به «گزارش تفسیری مدیریت؛ گسترش دامنه گزارشگری مالی» اختصاص دارد.
▪️ در سرمقاله این شماره که به قلم مرتضی اسدی نگاشته شده آمده است: "برای ارتقای گزارشگری مالی در ایران ضروری است کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بیانیه یا رهنمودی مشابه با بیانیه رویه حرفه ای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری و با درنظرگرفتن محیط و شرایط بازار سرمایه ایران، تدوین و کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی نیز در بازنگری استانداردهای گزارشگری سری 700، ازجمله استاندارد 720، اقدام کند."
▪️ مقاله های اصلی به موضوع محوری اختصاص دارد، و بخش اخبار رویدادهای مهم حرفه ای ایران و جهان را به مخاطبان ارائه کرده است. گفتگو با 6 تن از صاحبنظران و دست اندرکاران حرفه پیرامون موضوع محوری، از ویژگیهای مطالب منتشرشده این شماره است.
علاقه مندان به پیگیری مباحث مصاحبه ها می توانند مصاحبه های انجام شده با آقایان اکبر سهیلی پور، فرج لطف الهی، دکتر حمید اسدزاده، دکتر حمید دیانت پی، کوروش امانی و ولی اله جعفری را در این شماره مطالعه کنند.
▪️ با توجه به محدودیتهای موجود برای انتشار نسخه کاغذی، مجله شماره 108 به صورت الکترونیکی و در قالب پی دی اف (PDF) در پایان شهریور در مرکز اطلاع رسانی اینترنتی حسابرس به آدرس زیر در دسترس علاقه مندان قرار داده خواهد شد: www.hesabras.org

 

 

مجله حسابرس