}
مشاوران کلینیک 9/30/2020 9:53:23 AM
💢 محافظت از حقوق مالی سهامداران بورسی براساس استاندارد‌های حسابداری

✍️ دکتر جعفر نوری یوشانلوئی/ مدیر دوره کارشناسی ارشد حقوق مالی در دانشگاه تهران

🔸 حسابداری در صنعت مالی به‌عنوان زبان تجارت خوانده می‌شود. فعالیت‌ها و رویدادهای مالی شرکت‌ها از طریق زبان حسابداری به اطلاعات مالی تبدیل می‌شوند اما فرآیند اندازه‌گیری و گزارشگری‌های حسابداری زمانی مفید خواهند بود که از نظر کمی و کیفی حائز شرایط تعیین شده توسط استانداردهای حسابداری باشند. این ضوابط از یک طرف، برای ارائه اطلاعات مفید جهت تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان و از طرف دیگر، برای ارائه اطلاعات مفید جهت ارزیابی عملکرد مدیران، پیش‌بینی شده‌اند.
معیارهای ارزیابی اطلاعات مالی
مطابق چارچوب نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی مفید هستند که از نظر محتوا مرتبط و قابل اتکا و از نظر نحوه ارائه نیز قابل فهم و قابل مقایسه باشند. منظور از تصمیم‌گیری هم یک تصمیم‌گیری منطقی توام با عقلانیت ظظاقتصادی است که ریسک‌ها و بازده‌های مربوطه را ارزیابی کند. استفاده‌کنندگان نیز عمدتا اشخاصی برون‌سازمانی شامل صاحبان سرمایه، اعتبار‌دهندگان، سازمان ‌بورس و اوراق بهادار و امثال آنها را در بر می‌گیرد، اگر چه استفاده‌کنندگان درون سازمانی نیز از اطلاعات مالی تهیه شده ........
جهت مطالعه کامل مقاله کلیک کنید 👇👇

محافظت از حقوق مالی سهامداران بورسی براساس استاندارد.pdf

 

 

دنیای اقتصاد