}
مشاوران کلینیک 8/1/2020 11:02:11 AM
💢 مصوبه کاهش اختلاف مالیاتی واحدهای تولیدی با سازمان امور مالیاتی

🔸در این ابلاغیه آمده است:
استانداران و روسای محترم کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید سراسر کشور احتراماً، مصوبه نود و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به شماره 60.88677 مورخ 99.4.9 با متن "سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به درج تاریخ ورود و خروج مودیان در فهرست مودیان فاقد اعتبار ارزش افزوده در سایت و سامانه ذیربط اقدام نمایند" ایفاد می‌گردد .

 

 

 

خبرگزاری ایلنا