}
مشاوران کلینیک 9/22/2020 12:51:26 PM
📑 پنجاهمین شماره‌ی فصلنامه‌ی حسابدار رسمی منتشر شد

🔸جدیدترین شماره‌ی نشریه‌ی تخصصی حسابدار رسمی منتشر شد. موضوع اصلی شماره‌ی حاضر حق‌الزحمه‌ی خدمات حسابرسی و الزامات مالی واقعی مؤسسات حسابرسی است.
🔸عنوان سرمقاله‌ی این شماره «پنجاهمین گام» نوشته‌ی سعید جمشیدی فرد است. یادداشت وی به مناسبت انتشار پنجاهمین شماره‌ی دوره‌ی جدید نشریه‌ی حسابدار رسمی نوشته شده و در آن از زحمات مدیران مسئول نشریه از ابتدا تاکنون تقدیر و ساختار کنونی نشریه تشریح شده است.
🔸در این شماره، دیدگاه شماری از حسابرسان در برابر معضل حق‌الزحمه‌های حسابرسی را می‌خوانیم و از پیشنهادهای آنان آگاه می‌شویم. با توجه به کثرت مقالات دریافتی، دیدگاه‌های برخی دیگر از صاحب‌نظران حرفه‌ای در همین زمینه نیز در شماره‌ی آتی منتشر خواهد شد. در این شماره می‌خوانیم: - مصایب تورم و وضعیت کسب‌وکارها / نریمان ایلخانی - مبنای تعیین حق‌الزحمه باید تغییر کند /احمد بابایی - ضرورت عدم امکان ثبت قراردادهای کم‌تر از نرخ‌های مصوب / حسین حیدری - خروج تدریجی پیش‌کسوتان و ضعف در جذب نیروهای حرفه‌ای جدید / اصغر طهوری - عقب‌ماندگی انباشته‌ی حق‌الزحمه‌ی خدمات حسابرسی / زاداله فتحی - الزامات تنوع‌بخشی به خدمات مؤسسات حسابرسی / طاهره کمالی مقدم - بازهم درباره‌ی حق‌الزحمه‌ی حسابرسی / همایون مشیرزاده
🔸ازجمله دیگر مقالاتی در زمینه‌ی موضوعات حرفه‌ای که در این شماره درج شده این موارد است: - کیفیت حسابرسی: ریشه یا میوه؟ / سیدمحمد علوی - ادغام مؤسسات حسابرسی: کی؟ چگونه؟ چرا؟ و موانع آن / حمیدرضا کیهانی - ارزیابی کارآمدی کمیته‌های حسابرسی و حسابرسان داخلی / وحید پورمشرفی - تعریف اهمیت توسط نهادهای حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی / عبداله آزاد
🔸خبرهای حرفه‌ی حسابرسی در جهان از دیگر موضوعاتی است که به‌تفصیل در این شماره‌ی فصلنامه منتشر شده است.
🔸دیگر بخش این شماره ارائه‌ی فهرست کلیه‌ی مؤسسات حسابرسی عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران است.

 

جامعه حسابداران رسمی ایران