}
مشاوران کلینیک 9/23/2020 9:53:15 AM
🌐 کوشش دلاری‌ها برای مرزشکنی

🔹 اولین روز پاییز برای معامله‌گران ارزی بسیار مهم بود. آنها در گام اول سعی داشتند که کانال ۲۷‌هزار تومانی را حفظ کنند و در مرحله بعد به دنبال بردن دلار به بالای سطح ۲۷‌هزار و ۵۰۰ تومانی بودند. روز سه‌شنبه، آنها موفق شدند که در گام اول موفق عمل کنند، ولی برای سطح‌شکنی و ایجاد یک جو جدید افزایشی در بازار، نیاز به سوخت بیشتری بود. کوشش دلاری‌ها برای مرزشکنی یکی از مهم‌ترین عواملی که در روز گذشته نوسان‌گیران ارزی را به افزایش قیمت امیدوار می‌کرد، جوسازی‌های سیاسی بود که همچنان پیرامون تلاش‌های آمریکا برای فعال‌کردن مکانیسم ماشه وجود داشت.
🔹 به‌عنوان مثال، دلاربازان بسیار تلاش می‌کردند که چنین تصویری را در بازار ایجاد کنند که آمریکا به‌تنهایی می‌تواند مانع از پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران شود. آنها صحبت‌های پمپئو و ترامپ را برجسته می‌کردند و با افزایش خریدهای فردایی، دلار را به‌سوی نرخ‌های بالاتر هدایت کردند. ساعت ۳ بعدازظهر، دلار در بازار آزاد با قیمت ۲۷‌هزار و ۴۹۵‌تومان به فروش می‌رفت که ۲۴۵‌تومان بیشتر از روز دوشنبه بود. این درحالی بود که در ساعات ابتدایی روز اسکناس آمریکایی تا محدوده ۲۷‌هزار و ۱۵۰ تومان پایین رفته بود.

 

 

دنیای اقتصاد