}
مشاوران کلینیک 7/25/2020 11:23:55 AM
☑️ تاکید بانک مرکزی بر ارائه ۴ خدمت بانکی به صورت الکترونیک:

◻️ به منظور تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش تردد فاصله گذاری اجتماعی و افزایش رضایتمندی مردم در ارائه خدمات الکترونیکی تمهیدی اندیشیده شود ضمن تسریع در ابلاغ ضوابط لازم برای استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرایندها در بانک ها و موسسات تابعه خدمات ذیل به صورت الکترونیکی به مردم ارائه شوند:
۱.ارائه خدمات کیف پول الکترونیکی
۲.خدمات پرداخت اعتباری
۳.پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب یا درخواست و دریافت تسهیلات درخواست صدور و تحویل دسته چک
۴.استعلام الکترونیکی تضامین بانکی

 

 

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران