}
مشاوران کلینیک 9/27/2020 4:05:53 PM
✳️ نکته بسیار مهم درخصوص اشتغال به کاربازنشستگان تامین اجتماعی

🔰 به استناد رای وحدت رویه ۱۷۰_۱۷۱ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

🔰 درصورتیکه بازنشسته های سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار باشند , سازمان تامین اجتماعی تنها زمانی مجاز به قطع مستمری بیمه شده بازنشسته می باشد که این اشتغال :

۱. درمشاغل ثابت ۲. بصورت مستمر با دریافت حقوق باشد. لذا اشتغال به امورِ محدود وموقت وغیر مستمر راشامل نمی شود.

 

 

 

تازه های حسابداری