}
مشاوران کلینیک 7/27/2020 2:25:34 PM
❇️ هزینه های قابل قبول مالیاتی

◀️ هزینه های قابل قبول مالیاتی برخی از هزینه های قابل قبول بموجب ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بشرح ذیل می باشد:
✔️1- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
✔️2- هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه
✔️3- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب و مخابرات و ارتباطات.
✔️4- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آن ها پرداخت می شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات قانون مالیات ها ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می گردد.)
✔️5- هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.
✔️6- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.
✔️7- هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.
✔️8- هزینه های حمل و نقل، ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.
✔️9- سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
✔️10- مخارج تعمیر و نگهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
✔️11- ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

 

سازمان امور مالیاتی کشور