خرید و فروش

ویژگی‏ ها و امکانات:it-procurement-header.jpg

•   امکان ثبت درخواست خرید کالا و ارسال به واحد بازرگانی جهت پیگیری (کنترل داخلی)

•   صدور انواع فاکتور (پیش فاکتور، خرید، فروش، برگشت از خرید، برگشت فروش، دریافت و ارسال امانی)

•   امکان صدور فاکتورها با توجه به رسید و حواله صادر شده در سیستم انبار

•  سیکل فروش فروشگاهی (پیش فاکتور- فاکتور فروش- حواله فروش و خروجی)، فروش بازرگانی، پیمانکاری، تولیدی، صنعتی و بهای تمام شده و...

•   امکان خروجی فایل اداره ها و مراکز دولتی (مالیات بر ارزش افزوده)

•   گزارش خلاصه و ریز خرید و فروش و گردش کالا به تفکیک هر شخص

•   گزارش خلاصه وضعیت فاکتورهای اشخاص و عملکرد خرید و فروش هر شخص

•   گزارش مقایسه ای اشخاص با توجه به بیشترین و کمترین مقدار و مبلغ خرید و فروش

•   گزارش آمار مقایسه ای خرید و فروش به ازای هر کالا

•   گزارش نموداری وضعیت خرید و فروش اشخاص در طول یک دوره زمانی خاص و یا به صورت ماهانه به تفکیک هر شخص

•   گزارش نموداری خرید و فروش هر کالا به تفکیک 12 ماه و یا در طول یک دوره زمانی خاص (به ازاء ساعت)